DELARY BRUK Flygfoto

Lite kort om vår produktion

GFH finns på gamla anrika Delary Bruk, före detta järnbruk samt trämassefabrik

Delary är beläget mellan Traryd och Älmhult

Vi köpte en industrifastighet där i början av 90-talet

BLANDARE

"Rätt Receptblandning"

är första steget i vår produktion. I blandaren mixas allt granulat

och tillsatser till en homogen blandning.

Torkstation

Torkavdelning

Granulatblandningen går vidare via slang till torkstationen, där materialet genom uppvärmning blir specialtorkat vid rätt temperatur.

Extruder

Efter torkstationen förs den färdiga blandningen vidare via sug till någon av extruderingslinjerna.

Del av Verktyg

Via rätt anpassat moderverktyg och munstycke, extruderas sen blandningen till färdig produkt, kyls av i vattenbad och kan därefter rullas upp på bobiner.

Vattenbad

Materialet kyls av i vattenbad innan det är klart för upprullning på Bobiner.

Mindre Dimension

För mindre  profiler finns en extruderlinje med mindre verktygsdimension.

färdiga Bobiner

Polyuretankantlist färdig för leverans ut till kund.

Montering

Slutet i "kedjan" På plats hos kund för en enkel montering !

 

välkommen att kontakta oss för prisinformation.