Kantlist PVC Agro svart

  • Terpenbeständig
  • Myrsyra - ensilagebeständig


Används vid höga koncentrationer av terpener eller myrsyra tex för ensilage ex. inom agroindustri.

Temp.omr.  - 30ºC  - +80ºCº
125 meter/bobin
Finns i stl. 70 x 1,7 mm
Shore 63 A, mjuk
Kulör Svart