arbetare1910
delary1885
delary1972
delarybruksgård
ineriörbild
KMWmaskin
harge Ångbåt

Lite Kuriosa om Delary Bruk

Delary Bruk historia

I Delary har det funnits järnbruk så långt tillbaka som 1730.
Ry Järnbruk, här tillverkades sättugnar med stämpeln D.R, i tillverkningen fanns också kokspisar, stångjärn, spik och stiliga smideskors som ännu idag finns på kyrkogårdarna runtomkring,  efter 140 år, 1870 lades järnbruket ner på grund av bristande lönsamhet.

Delary Bruk - Nutid
År 1871 började man så att bygga en trämassafabrik i Delary, och nu började en ny tid för folket i bygden, många kunde nu få en plats på den nya fabriken och på så vis tjäna sitt levebröd.
Man skeppade även engelska montörer till Delary, eftersom många av maskinerna beställdes därifrån, dessa montörer sågs med samma status som dagens rymdskeppskonstruktörer eller kärnkraftsbyggare.

Bruksledningen som var van vid de anspråkslösa daglönarna från trakten, förfasade sig nu över de engelska arbetarnas "oförskämda" anspråk och långsamma arbetstakt.
Man fick rekvirera specialsändningar  av fint vetemjöl från Malmö stad eftersom

"-Dessa närvarande engelska arbetare icke vilja äta annat än vetebröd"

I oktober 1872 startas så Trämassefabriken, Delary Bruk, och man kunde koka den första trämassan. Detta firades rejält med inköp av "diverse viktualier"man kan läsa i utdrag ur bokföringen i  Nov 1872 bla. inköptes 6 buteljer champagne a' 5 riksdaler och fin Sherry för 2,50 riksdaler, samt 2 kannor brännvin a'5,50 riksdaler och  ett skålpund äkta rysk kaviar för 3,50 riksdaler.
Lyckan varade dock inte så länge, 1875 brinner hela massafabriken ner tll grunden.

Först vid nyåret 1877 kom så produktionen igång igen, nu hade man dessutom byggt till en mekanisk verkstad och på Delary Bruk byggdes det nu även både lokomotiv och vagnar.
Tex. Lokomotivet "Edward Engeström" byggt 1886 -88 som finns att beskåda idag utanför fabriksområdet i Delary.

I Feb 1981 är så Delary Bruks saga all, nu läggs verksamheten ner för gott.
Många av de vackra gamla tegelhusen rivs och maskinerna säljs bla till Indien.

I dag finns bara ett fåtal av husen  kvar, vårt hus är ett av de äldsta.
Det kallas  "det gamla Sodahuset eller gamla 7:an.

Vi flyttade in på Delary Bruk 1993, och har sedan dess haft vår verksamhet här på gamla anrika Delary Bruk.Vid pennan, Carina Glantz