Här kan du ladda ner pdf på de materialsorter vi använder
och även pdf om FDA- livsmedelsgodkännande för vår blå Polyuretan
Elastollan 1185, Shore 85 A

Det här materialet används till
våra standardkantlister i Polyuretan.

Används även för vår blå kantlist som passar i aluminiumprofilen.

Dock ej Olje- och terpenbeständig !

TDS, KAV-F4CE-35 Shore 75 A

Det här  PVC - materialet används till vår Kantlist - "mjuk" PVC, gul
Shore 75 A Terpen-och oljebeständig för tex. sågverk, återvinning
finns i två storlekar

Används även till  vår gula kantlist som passar i aluminiumprofilen.

KAV -F4C-23 Shore 89 A

Det här PVC -materialet används til vår Kantlist- "hård" PVC, gul
Shore 89 A, Terpen- och oljebeständig för
tex. sågverk, återvinning
finns i två storlekar

BZD-T-40, shore 63 A
Det här materialet används till vår Agro kantlist, terpen-  och myrsyrabeständig,
Lämplig inom lantbruk och foderindustri.
Elastollan 1185 FHF, Shore 89 A
Det här Polyuretanmaterialet används till vår grå självslocknande kantlist, den är även antistatbehandlad.
dock ej Terpenbeständig.
använd då vår gula PVC som både är terpentålig och självslocknande
FDA - Food approval for our blue Polyurethane
both color and material