Här kan du ladda ner pdf på de materialsorter vi använder
och även pdf om FDA- livsmedelsgodkännande för vår blå Polyuretan
Elastollan 1185, Shore 85 A

Det här materialet används till
våra standardkantlister i Polyuretan.

Används även för vår blå kantlist som passar i aluminiumprofilen.

Dock ej Olje- och terpenbeständig !

TDS, KAV-F4CE-35 Shore 75 A

Det här  PVC - materialet används till vår Kantlist - "mjuk" PVC, gul
Shore 75 A Terpen-och oljebeständig för tex. sågverk, återvinning
finns i två storlekar

Används även till  vår gula kantlist som passar i aluminiumprofilen.

KAV -F4C-23 Shore 89 A

Det här PVC -materialet används til vår Kantlist- "hård" PVC, gul
Shore 89 A, Terpen- och oljebeständig för
tex. sågverk, återvinning
finns i två storlekar

BZD-T-40, shore 63 A
Det här materialet används till vår Agro kantlist, terpen-  och myrsyrabeständig,
Lämplig inom lantbruk och foderindustri.
Det här Polyuretanmaterialet används till vår grå självslocknande kantlist, den är även antistatbehandlad.
dock ej Terpenbeständig.
använd då vår gula PVC som både är terpentålig och självslocknande
FDA - Food approval for our blue Polyurethane
both color and material